Diensten Ondernemingen

Ondernemingen bieden wij onder meer de volgende dienstverlening:
 • verzorgen van uw administratieve processen
 • samenstellen en/of beoordelen jaarrekening
 • verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
 • verzorgen aangifte BTW
 • verzorgen van bezwaar- en beroepschriften
 • opstellen tussentijdse cijfers
 • opstellen financiële prognoses
 • opstellen (strategische) bedrijfsplannen
 • fiscale advisering
 • advisering sociale verzekeringen
 • pensioenadvisering
 • advisering keuze rechtsvorm of juridische structuur
 • verzorgen salarisadministratie
 • verzorgen financiële administratie
 • administratieve dienstverlening/detachering
 • verzorgen administratie voor ZZP-ers
 • aanbieden van de mogelijkheid tot het doen van de eigen financiële
 • dministratie middels een cloud oplossing, ondersteund door onze adviseurs
 • begeleiding bij/opstellen van inbreng onderneming in een B.V.
 • begeleiding bij fusie & overname
 • begeleiding bij verkoop of bedrijfsopvolging
 • begeleiding bij investerings- of uitbreidingsplannen
 • begeleiding bij financieringsaanvragen
 • bedrijfsjuridische advisering (waaronder opstellen diverse overeenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten, huurovereenkomsten, ontslag)
 • begeleiden financiële afwikkeling van echtscheidingsprocedures
 • mediation
 • uitvoeren van interim-management opdrachten
 • klankbordfunctie
 • executeur testamentair