Diensten particulieren

Particulieren bieden wij onder meer de volgende dienstverlening:
 • verzorgen aangifte inkomstenbelasting
 • Verzorgen van de diverse toeslagen zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
 • financiële planning (inkomens- en vermogensprognose)
 • fiscale advisering
 • pensioenadvisering
 • advisering sociale verzekeringen
 • estate planning (nalatenschapplanning)
 • begeleiden van en het ondersteunen bij echtscheidingsprocedures, dit zowel op het financiele/fiscaal als op het psychosociale vlak
 • mediation
 • juridische en arbeidsrechtelijke begeleiding en advisering bij ontslag
 • executeur testamentair