Digitale dossiers (webportal)

Wij zijn overgestapt op het werken met digitale klantendossiers. Bestaande dossiers hebben we, voor zover van permanent belang, gedigitaliseerd en alle binnenkomende post wordt gescand en digitaal opgeslagen. Ook de gemaakte afspraken met onze cliënten worden digitaal opgeslagen, goed beveiligd bewaakt en gebackuped.


Sinds enige tijd bieden we aan ondernemers en bedrijven de mogelijkheid tot het boeken van de eigen financiële administratie middels een cloud oplossing. Deze oplossing via internet is goedkoop en biedt onze adviseurs om online en direct, indien gewenst, assistentie te verlenen.