Digitale dossiers (webportal)

Wij zijn overgestapt op het werken met digitale klantendossiers. Bestaande dossiers hebben we, voor zover van permanent belang, in de loop van de afgelopen jaren gedigitaliseerd en alle binnenkomende post wordt sindsdien gescand en digitaal opgeslagen. Ook de gemaakte afspraken met onze cliënten worden digitaal opgeslagen, goed beveiligd bewaakt en gebackuped.


Dat heeft tot gevolg gehad, dat die medewerkers die daartoe bevoegd zijn, de dossiers van hun klanten niet alleen op kantoor maar ook vanaf andere locaties (thuis, op een andere vestiging of bij de klant) kunnen raadplegen.

Sinds enige tijd bieden we aan ondernemers en bedrijven de mogelijkheid tot het boeken van de eigen financiële administratie middels een cloud oplossing. Deze oplossing via internet is goedkoop en biedt onze adviseurs om online en direct, indien gewenst, assistentie te verlenen.