Wat is alimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en voor de eventuele kinderen te zorgen. Deze zorgplicht noemen we in Nederland onderhoudsplicht.

Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.
 

Alimentatieplicht

Er geldt een onderhoudsplicht voor:

  • gehuwden en geregistreerde partners;
  • ex-partners;
  • ouders en kinderen.

Er zijn twee vormen van alimentatie:

  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat.  Uw mwdiator of adviseur kan hierover meer vertellen. Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan toetst de rechter of deze niet te laag is. Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast. De rechters hanteren hiervoor de zogenaamde Trema-normen .

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. U bent vrij samen met uw ex afspraken te maken over de duur en de hoogte. Belangrijk is dat u deze op de juiste wijze vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Slaagt u er niet in samen afspraken te maken over alimentatie, dan zal de rechter deze voor u vaststellen. Het is raadzaam u in dit geval bij te laten staan door een mediator of, indien u het samen niet eens kunt worden, door een juridisch adviseur of advocaat.

Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt.

Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt, tenzij anders is afgesproken, jaarlijks wettelijk geïndexeerd.