Mediation

De scheidingsbemiddelaar of mediator is een specialist die een uitgebreide opleiding heeft gevolgd. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Hij of zij stelt zich neutraal op, maar is zeer betrokken bij het overleg tussen u en uw partner.

De mediator zal proberen beide partijen inzicht te geven in de motieven en belangen van de ander, zowel op zakelijk als op emotioneel gebied.

De aanpak

Het eerste wat duidelijk moet worden is of u en uw partner daadwerkelijk bereid zijn om onderling de scheiding te regelen. Daarna maakt u samen met de mediator afspraken over de manier waarop en de onderwerpen waarover u het eens moet worden. Deze afspraken worden vervolgens, na goedkeuring van u beiden vastgelegd in een mediation overeenkomst. De opdracht van de mediator is nu bekend, dus de gesprekken kunnen beginnen.

De werkzaamheden van de mediator zijn als volgt onder te verdelen:

  • geven van voorlichting over de onderwerpen
  • verzamelen van informatie bij beide partners
  • geven van adviezen inzake de kinderen, co-ouderschap en omgangsregelingen
  • adviseren bij de vermogensverdeling
  • berekenen van de eventuele alimentatie
  • zorgen voor een zekere mate van evenwicht tussen beide partijen
  • bemiddelen bij het komen tot afspraken

De voordelen

Een mediator leert beide partijen weer hoe ze met elkaar kunnen communiceren. U bent door de tussenkomst van de mediator in staat problemen met elkaar te bespreken en uiteindelijk tot een oplossing te komen. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, zal het nog dikwijls noodzakelijk zijn om samen te overleggen. Het zal voor u beiden eenvoudiger zijn de echtscheiding te accepteren, omdat de echte reden van de scheiding in de gesprekken naar voren komt.

De nadelen

Wanneer het de mediator niet lukt om de bemiddeling tot een goed einde te brengen, vallen de uiteindelijke kosten hoger uit. Beide partijen moeten zich dan namelijk alsnog tot een andere advocaat wenden. Met ieder een eigen advocaat wordt dan geprobeerd via een procedure bij de rechtbank tot een oplossing te komen. Deze laaste weg is in alle gevallen duurder dan een oplossing middels een mediator.