Echtscheiding in stappen

Eigenlijk is een echtscheiding simpel: u moet samen afspraken maken voor de toekomst. Hoe wilt u een en ander samen regelen. Afspraken maken is echter niet eenvoudig en al helemaal niet als u al tijden met elkaar overhoop ligt.

Aan een echtscheiding begin je niet zo maar. Daar gaat een hele periode van conflicten, frustraties en stress aan vooraf. U bent allebei boos en luistert waarschijnlijk niet meer goed naar elkaar.

Het belangrijkste is dat u overzicht houdt van alles wat u moet regelen. Wij kunnen u daarbij helpen en hebben de belangrijkste stappen voor u op een rij gezet.
 

Stap 1: zoek een advocaat of echtscheidingsbemiddelaar

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. U kunt dat niet zonder een advocaat of echtscheidingsbemiddelaar. Een bemiddelaar probeert samen met u en uw partner de scheiding goed en zonder frustraties te laten verlopen. Wanneer u allebei een eigen advocaat in de arm neemt, komt u tegenover elkaar te staan. Het gevolg is dat de procedure vaak langer duurt en met een hoop getouwtrek gepaard gaat.

Stap 2: vraag de echtscheiding aan

Volgens de wet kunt u alleen scheiden als het huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Zo is dat in Nederland geregeld. Duurzaam ontwricht betekent dat de verhouding tussen u en uw partner zo verstoord is, dat u eigenlijk niet langer bij elkaar kunt blijven. Een scheiding moet aangevraagd worden bij de rechter. Een echtscheidingsbemiddelaar of advocaat schrijft voor u een verzoekschrift tot echtscheiding. Hij of zij stuurt het verzoekschrift – samen met uw huwelijksakte en de geboorte-uittreksels van u beiden en uw kinderen – naar de rechtbank.

Stap 3: maak een financieel plan voor de echtscheiding

In principe is een echtscheiding vooral het maken van afspraken. Wie gaat er voor de kinderen zorgen, hoe verdelen we de bezittingen en schulden en hoeveel alimentatie moet er betaald worden? Om de rechtsgang niet te ingewikkeld te maken, moet u vóórdat u naar de rechter gaat zo veel mogelijk vastleggen. De rechter hoeft het dan alleen maar te bevestigen. Om goede afspraken te kunnen maken, moet u eerst weten wat u allemaal hebt. Maak daarom een inventarislijst. In ieder geval de volgende dingen zouden daar op moeten staan:

  1. Waarde van onroerende goederen (uw huis)
  2. Waarde van de inboedel
  3. Waarde van overige eigendommen, zoals de auto
  4. Saldo van bankrekeningen
  5. Saldo van de schulden en leningen
  6. Plichten zoals alimentatiebetaling
  7. Rechten zoals pensioenrechten. (vraag de waarde op bij je verzekeringsmaatschappij)

Stap 4: maak afspraken over de kinderen

U hebt als ouders een zorgplicht voor uw kinderen. Die zorgplicht is er altijd, het maakt niet uit of u nu getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent. De kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen, dus daar moet u voor de scheiding afspraken over maken. U moet dus een ouderschapsplan maken wanneer u een echtscheiding wilt. De gemaakte afspraken over de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen komen hier in te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Stap 5: naar de rechter om de echtscheiding uit te laten spreken

Als u samen met uw partner overal afspraken over hebt gemaakt, is de echtscheiding bij de rechtbank alleen maar een formaliteit. Mocht u het nog oneens zijn over bepaalde dingen, dan moet de rechter die knopen doorhakken. U kunt in hoger beroep gaan wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. En als u wacht op de volgende uitspraak kunt u voorlopige maatregelen’ aanvragen. De rechter bepaald dan wat tijdelijk de hoogte van de alimentatie wordt, of waar de kinderen tijdelijk (totdat de uitspraak er is) gaan wonen.