Scheiden & Bemiddelen (mediation)

In de praktijk blijkt, dat scheiden geen pretje is. Het is moeilijk om elkaar te begrijpen omdat u begrijpelijkerwijs beiden van uw eigen belang uitgaat. Dit veroorzaakt vaak discussies en ruzies, met als gevolg dat u niet goed meer naar elkaar luistert.

Voor u het weet, praat u helemaal niet meer met elkaar. Het is dan onmogelijk om er samen nog uit te komen. Een rechter moet dan bepalen wie van de twee gelijk heeft. En dat kan er maar eentje zijn.

Uit onderzoek is gebleken, dat beide partners er van uit gaan dat ze 80 procent kans op winst hebben als ze naar de rechter gaan. Beiden denken dus dat ze gelijk hebben. Communiceren wordt dan erg moeilijk. U komt lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Scheiden en bemiddelen

Echtscheidingsbemiddeling of mediation gaan uit van de oplossing. De mediator helpt u om op vrijwillige basis en in goed vertrouwen met elkaar te praten. Ook al wilt u scheiden, u moet samen de wil hebben om er uit te komen. Mediation verloopt vaak soepeler dan een proces bij de rechter.

Wanneer kunt u het beste bemiddelen bij scheiden?

Mediation is eigenlijk een goede methode voor het oplossen van alle conflicten. Vooral wanneer u in de toekomst nog met elkaar maken krijgt omdat u kinderen heeft, is bemiddeling aan te raden. Voor uw kinderen is het hoe dan ook beter als u op een harmonieuze manier uit elkaar kunt gaan.

Hoe werkt mediation bij scheiden?

Onder begeleiding van een mediator gaan u en uw partner afspraken maken. Die mediator is een onafhankelijke partij en zorgt ervoor dat u eerlijk en respectvol kunt scheiden. Hij of zij kiest dus geen partij, maar zorgt ervoor dat u beiden uw verhaal kunt doen en naar elkaar luistert. Hierdoor wordt duidelijk wat uw belangen zijn. Vervolgens gaat de mediator met u op zoek naar oplossingen. Hij of zij zorgt er ook voor, dat er alleen dingen afgesproken worden, die juridisch gezien kunnen.

De vier stappen bij bemiddeling

Intakegesprek: de mediator legt dan nog eens duidelijk uit wat mediation is en u tekent beiden een mediation-overeenkomst. Hierin staat dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat u vrijwillig mee doet en dat u actief deelneemt aan de gesprekken. U kunt trouwens met mediation stoppen wanneer u wilt. Maar zo lang u niet gestopt bent, mag u ook niet naar de rechter stappen.


Verkenningsfase: de mediator begeleidt u bij de analyse van het conflict. De standpunten en belangen van u beiden moeten duidelijk zijn. Aan het eind van deze fase vraagt de mediator of u wilt zoeken naar een oplossing, waarin het belang van u allebei naar voren komt.


Onderhandelingsfase: u draagt beiden mogelijke oplossingen aan en daarbij houdt u in het achterhoofd, dat de oplossing een meerwaarde voor u beiden moet hebben.


Slotakkoord: de mediator stelt uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst op. Daarin staat welke afspraken u hebt gemaakt om te kunnen scheiden.

Wat kost bemiddeling?

Aan de mediator moet u een uurloon betalen. Daar komen eventuele extra kosten bij wanneer u bijvoorbeeld een deskundige heeft ingehuurd. Een mediator huurt nooit iemand in zonder overleg met u beiden. Normaal gesproken deelt u de kosten van bemiddeling. Maar u kunt daarover natuurlijk andere afspraken maken. De partij die alimentatie gaat ontvangen kan de kosten bij de aangifte inkomsten belasting aftrekken.