Ondersteuning bij echtscheiding

Bij een echtscheiding is het in goed overleg een regeling treffen voor de kinderen, het aller belangrijkst. Dit gaat naast bezoekregelingen en/of co-ouderschap ook steeds over geld.

Onvermijdelijk moet het vermogen verdeeld worden en de eventuele alimentatie worden bepaald. In dit traject heeft Base Consultants inmiddels veel ervaring opgebouwd.

Naast de praktische kant van de echtscheidingszaken spelen vaak/meestal ook emoties een rol. Kinderen komen klem te zitten en (ex-) partners kunnen zeer teleurgesteld zijn. In toenemende mate zien we de vraag ontstaan om ook hier hulp bij te bieden.


Daartoe werkt Base Consultants samen met prof. dr. Jean (J.F.A.) Pruyn.
Het oplossen van de emoties rond de echtscheiding vergroot de kans op een vlotte en snelle afwikkeling en voorkomt al dan niet blijvende schade bij de betrokken kinderen.

Jean Pruyn

Jean Pruyn is een man met veel ervaring die met twee benen in de praktijk staat en die steeds efficient gebruik weet te maken van de theoretische inzichten. Jean is een bruggenbouwer tussen individuen, partijen en tussen gevoel en verstand. Hij heeft zijn soren in de conflictbeheersing en -bemiddeling inmiddels meer dan verdiend. Jean heeft zich ontwikkeld tot een troubleshouter die sterk oplossingsgericht werkt. Hij is in staat gebleken om relaties met een ernstig verstoorde kommunicatie weer vlot te trekken, een therapeut te zijn die ook succesvol blijkt te zijn in situaties waar men bij de reguliere hulpverlening niet meer geholpen kan worden dit ook/juist in situaties waar het gaat om intense emoties.

Jean Pruyn is auteur van zo'n kleine 200 nationale en internationale artikelen.