Ondersteuning bij echtscheiding

Bij een echtscheiding is het in goed overleg een regeling treffen voor de kinderen, het aller belangrijkst. Dit gaat naast bezoekregelingen en/of co-ouderschap ook steeds over geld.

Onvermijdelijk moet het vermogen verdeeld worden en de eventuele alimentatie worden bepaald. In dit traject heeft Base Consultants inmiddels veel ervaring opgebouwd.

Naast de praktische kant van de echtscheidingszaken spelen vaak/meestal ook emoties een rol. Kinderen komen klem te zitten en (ex-) partners kunnen zeer teleurgesteld zijn. In toenemende mate zien we de vraag ontstaan om ook hier hulp bij te bieden.


Het oplossen van de emoties rond de echtscheiding vergroot de kans op een vlotte en snelle afwikkeling en voorkomt al dan niet blijvende schade bij de betrokken kinderen.