Particulieren

Wij kunnen voor u onder meer de volgende diensten verzorgen:
  • aangifte inkomstenbelasting
  • toeslagen zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
  • financiële planning (inkomens- en vermogensprognose)
  • fiscale advisering
  • pensioenadvisering
  • estate planning (nalatenschapplanning)
  • begeleiden van en het ondersteunen bij echtscheidingsprocedures, dit zowel op het financiele/fiscaal als op het psychosociale vlak
  • juridische en arbeidsrechtelijke begeleiding en advisering bij ontslag
  • executeur testamentair