Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens tijdens het huwelijk behoorlijk verschillen. U bent vrij met uw ex afspraken te maken over alimentatie en deze vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

Komt u er niet uit, dan is het raadzaam u bij te laten staan door een juridisch adviseur.

De rechterof uw adviseur hanteren bij de bepaling van de alimentatie de volgende uitgangspunten:

  • behoefte: bij welk bedrag blijft de levensstandaard van de ex-partner en eventuele kinderen gelijk;
  • verdiencapaciteit: het verdienen van eigen inkomen of de mogelijkheid daartoe;
  • draagkracht; hoeveel kan er maximaal aan alimentatie betaald worden.

Een draagkrachtberekening wijst uit of de alimentatieplichtige aan de alimentatiebehoefte van de ex-partner en eventuele kinderen kan voldoen. Er kan nooit meer alimentatie worden betaald dan de draagkracht toestaat. In geval van kinderalimentatie gaat deze voor partneralimentatie.

Duur alimentatieplicht

De maximale termijn voor partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Duurde uw huwelijk vijf jaar of korter en zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken? Dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij scheidingen uitgesproken voor 1 juli 1994, geldt nog een maximale termijn van 15 jaar. Er zijn situaties waarin eerder sprake is van de beëindiging van de alimentatieplicht.

Bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap moet u duidelijk afspreken wanneer de alimentatieplicht eindigt. Vaak is dit vooraf al opgenomen in de akte. De wettelijke termijnen gelden alleen bij ontbinding van huwelijken.

Verlenging alimentatie

U kunt de rechter verzoeken de partneralimentatie te verlengen. Het is van groot belang dat u dit verzoek indient binnen 3 maanden na het verstrijken van het recht op alimentatie. Als u bijvoorbeeld tot 1 juli recht hebt op partneralimentatie, moet u uw verzoek uiterlijk op 30 september indienen. De rechter kent uw verzoek alleen toe als stopzetting van de alimentatie bijzonder onredelijk is.

Geen zekerheid

Realiseert u zich goed dat u geen zekerheid heeft over de hoogte en maximale termijnen van de alimentatie, want bepaalde omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor een alimentatie wijziging. Deze wijziging dient door een beschikking van de rechtbank vastgesteld te worden, hiervoor heeft u een juridisch adviseur nodig. Komt u er samen uit? Dan dient de alimentatie wijziging alsnog via een notaris vastgelegd te worden.

Elke verandering bij u of uw ex-partner is mogelijk van invloed op de alimentatie. Aarzel niet en laat via een draagkrachtberekening berekenen hoeveel alimentatie betaald kan worden. Zo verkrijgt u snel duidelijkheid over uw situatie.