Kinderalimentatie

Vaak wonen kinderen na een scheiding bij één van de ouders. De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel (alimentatieplichtig) voor hen te blijven zorgen. Dit gebeurt door betaling van een geldbedrag: de kinderalimentatie.

Wat valt onder de alimentatie

Als er eenmaal een alimentatiebedrag overeen is gekomen of is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kunt u onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie.

Duur kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn ofwel jongmeerderjarigen, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud voorzien.

Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Afspraken over kinderalimentatie

U en uw ex-partner zijn vrij afspraken te maken over de alimentatie, maar bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van het overeengekomen bedrag. Daarbij is het belangrijk hoe u de gemaakte afspraken over alimentatie vastlegt in een echtscheidingsconvenant.

Als u samen geen afspraken kunt maken

Komt u er samen niet uit, dan bepaalt de rechter hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden. Ook stelt de rechter vast wanneer en onder welke voorwaarden betalingen plaatsvinden. Het is raadzaam u in dit geval bij te laten staan door een juridisch adviseur.

Hoogte kinderalimentatie

Belangrijk bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. De rechter stelt de hoogte vast in drie stappen:

  • stap 1: vaststellen van de kosten van een kind;
  • stap 2: vaststellen van het gezinsinkomen;
  • stap 3: vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.


Let op: Per 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget meegenomen in de draagkrachtberekening. Hierdoor wordt het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen lager.


Gebleken is dat de kosten van minderjarige kinderen, afhangt van het aantal kinderen bij een bepaald gezinsinkomen. Dit is vastgelegd in de Trema-normen. Let op: de rechter zal nooit meer alimentatie laten betalen, dan het inkomen toestaat. In de praktijk gaan kinderen er vaak op achteruit.

Zorgkorting

De alimentatiebetalende ouder komt vanaf 1 april 2013 in aanmerking voor zorgkorting van 15 tot maximaal 35 procent. De zorgkorting vervangt de omgangskosten van €5 per dag zoals die eerder vaak werd gehanteerd. De zorgkorting wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen en de omgangsregeling. Hoe meer dagen de kinderen bij u zijn, hoe hoger de zorgkorting. Dit is, omdat u op die dagen zelf al de kosten van de kinderen heeft.
Heeft u de kinderen gemiddeld 1 dag per week, dan wordt een zorgkorting van 15% toegepast. Bij een gemiddelde van 2 dagen per week kunt u uitgaan van een korting van 25%. Bij 3 dagen per week is deze korting 35%. Het is toegestaan om in goed overleg van deze percentages af te wijken.